Saturday, September 28, 2013

第三十三機 - 四十機

第三十三/四機  - 藍莓果醬粒粒包包

Mode 4 基本材枓加 37 g富澤藍莓果醬粒粒, 鮮酵母10.2g, 水188ml


第三十五/六機 - 竹炭芝士包包

Mode 1 基本材枓加 2/2.5 g 竹炭粉, 高溶點芝士100g, 鮮酵母6.2g, 水170 ml

第三十七機 - 芝麻吐司

Mode 1 基本材枓加40g 芝麻, chia seed 6g, 鮮酵母6.2g, 水170 ml, 糖17g要加至25g會好點.


第三十八機 - 布里歐包包

Mode 9.  跟機減牛油減蛋食譜.  牛油20g, 牛油粒30g(要放冰格起碼一晚, 第一次我又搞亂了台灣說的冷藏及冷凍, 沒放冰格,幸好沒出事!) , 糖22.5g, 鮮酵母5g.  高筋粉170g, 低筋粉30g, 雞蛋+水150g, 奶粉6g, 鹽2g.  

是新嘗試呢.  真是沒想到200g粉可出到這樣高大的包包.  是超軟綿綿的口感, 勁口味!  邊吃會邊讚嘆呢!  牛油加雞蛋呢, 上麵包班時是必會用到的材料, 我自己在家之前就較少用到.  現在就知一加蛋呢, 口感真的會軟好多, 包包會長高很多, 有1.5倍!  會膨漲得好好多, 口感也會明顯不同呢.     

第三十九機 - 朱古力吐司

Mode 1 基本材枓加30g 高溶點朱古力, chia seed 10g, oatmeal 6g, 水176 ml

第四十機  - 楓糖果醬粒粒包包

Mode 4 基本材枓加 30 g富澤楓糖果醬粒粒, oatmeal 6g,  蛋+水170ml.  因加蛋會長高多, 果醬粒粒可加至40g.


2 comments:

  1. 其實有個問題想問咗妳好耐:

    咁多包,妳點食得晒?

    ReplyDelete
  2. 我一機食兩三日, 有時會分俾人食.

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...