Thursday, September 2, 2010

奇異爭奪戰我公司是有生果提供的. 常會看見同事們在吃生果. 以前坐在raymond附近時, 我們幾個同事是會有banana time的, 因為raymond天天起碼會吃三隻香蕉!!!!

轉了team轉了位子之後就沒了這活動.

我怕麻煩, 總覺得在公司位子吃蘋果或橙或梨子會弄髒手及其他東西 (ok, 我輪盡!) 最多肚子餓時會吃香蕉.

後來開始有金奇異果提供, 我就天天會拿來吃.

但因為數目少 (他們說貴, 沒入太多貨!), 又多了新人來, 我們就展開了奇異爭奪戰!!!!

尤其生果佬現在來的時間比以往飄忽, 戰況變得很激烈!!!!!

我們的對話會是:

"你今天沒拿到呢...因為最後那兩個我拿左!!!!"

"喂, 生果佬來了, 快去拿奇異果!!!"

"喂, 你今日攞左幾多個??? 我一個也沒見到呀!!!"

"你做咩攞三粒咁多, 我一粒都無呀" (那人追住我來問囉!)

"你今日攞左未呀? 我攞左兩個, 俾一個你啦"

"喂, 你的位置有先天優勢, 可以見生果佬幾時來, 不如我地合作!"

"你要多謝我, 我冒著生命危險, 跟高層要求他們買多些奇異果呀!"爭奪奇異果變了我們幾個人每天早上的節目, 好無聊, 但又好好笑!!!!

又. 相中那個迷仔啤梨好可愛! 我看著它的時候都會想笑. 望了一天之後, 因為太肚餓的關係, 就明知好硬, 但拿了來吃.

不好吃的!!!!! 味道好假, 甜得好人工化!!!!!

2 comments:

  1. 請問可唔可以唔要生果,轉攞生果金呢?

    ReplyDelete
  2. 哈, 咁攞生果金係咪用來買生果呢??

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...