Wednesday, April 6, 2011

回來了

歐遊歸來了. 平安沒事!

明明好累了, 弄這弄那半夜一時才睡覺, 但時差關係, 今早凌晨四時多就醒來!

回到公司, 十點多我就已經好想睡覺!

回公司途中好大風我又未剪頭髮. 我老細一看到我就說"哇, 你做咩咁頭髮蓬鬆???"

咩事啫, 放工咪去剪頭髮! 新髮型好女性化呢, 還露耳朵, 我就說"啱晒, 我剛在巴黎買了新耳環!"

我的髮型師聽到後做了個好無奈的表情!

好眼瞓, 打完這篇就要去睡了. 相片遊記要遲些才弄了, 如果不會半夜醒來的話.

好像很久沒上班, 一半同事們問我旅遊好不好玩, 另外的就問我何時轉team.

嗯, 原來我不在的時, 這個已是public news, 大家都知道我四月尾前就會轉到另一部門, 除卻我這個當事人! 感覺超怪, 明明我的內部消息是那邊尚未確實, 也沒有人正式或非正式的通知我任何調職事宜!

新人我放假前就上任了, 而我在星期五要調位子, 但調去哪還未有人告訴我.

都在說可能是我被炒的機會大些! 才會這樣的神秘.

我公司真的好奇怪囉!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...